Nyt i pensionspakken

I år kom der flere forbedringer til pensionspakken og flere følger i 2020. Læs her om forlængede forsikringer, mulighed for at spare mere op, og hvad du kan vente i 2020.

Spar mere op i pensionskassen

Hvis et medlem ønsker at spare mere op, kan man som noget nyt starte en privat pensionsopsparing med samme gode vilkår som i pensionskassen. Medlemmet kan vælge indbetaling til ratepension, aldersopsparing eller livsvarig pension. Her er mulighed for at få en opsparing til en helt anden rente, end bankerne kan give. Det er også muligt at indbetale mere via arbejdsgiveren, så både pensionen og forsikringerne bliver større.

I 2019 har knapt 180 farmakonomer valgt at lægge i alt 6,2 mio. kr. i ekstra, frivillige indbetalinger til deres opsparing.

Forsikringerne dækker længere

Medlemmerne lever generelt længere og er længere tid på arbejdsmarkedet, før de går på pension. Derfor er forsikringerne ved sygdom og død i 2019 blevet forlænget, så medlemmerne og deres familier er sikret helt frem til folkepensionsalderen.

Mere pension med aldersopsparing

Bestyrelsen har besluttet at ændre pensionsordningen i 2020 for de fleste medlemmer, så en del af indbetalingen automatisk går til pensionstypen aldersopsparing.

Det er en fordel for medlemmerne, for aldersopsparing giver flere penge i hånden og større fleksibilitet, når pensionen bliver udbetalt.

Bestyrelsen har vurderet, at der vil være en økonomisk gevinst at hente for op til 90 procent af medlemmerne. Derfor har pensionskassen valgt at indføre ordningen i 2020 for næsten alle indbetalende medlemmer, så medlemmerne ikke risikerer at gå glip af muligheden for bedre pension.

Indbetalinger til aldersopsparing giver ikke skattefradrag, men til gengæld er udbetalingen skattefri, og aldersopsparing bliver ikke modregnet i folkepensionens tillæg. Derfor er aldersopsparing med til at mindske de samspilsproblemer, der opstår, når fx folkepensionens tillæg bliver nedsat, fordi man selv har sparet op til pension.

For en mindre del af medlemmerne kan det være en fordel at vælge aldersopsparing fra. Fx hvis medlemmet betaler topskat, eller en i medlemmets husstand modtager offentlige ydelser, der er afhængige af indkomsten.

Medlemmerne får besked i e-Boks om ændringen, og der er tilbud om rådgivning med en anbefaling om, hvorvidt aldersopsparing er en fordel i netop deres situation.

Opgraderet pensionspakke på vej

Det har været et ønske fra medlemmerne at få en bedre dækning ved død i deres pensionsordning. Derfor indfører pensionskassen en ny produktpakke, der indeholder en pension ved død, som svarer til en udbetaling i 10 år på 60 % af medlemmets alderspension. Nye medlemmer fra sommeren 2020 får automatisk den nye dækning. De øvrige medlemmer vil senere få tilbud om at vælge den nye produktpakke.

Vi udbreder kendskabet til delpension

PKA-fællesskabets medlemmer har i flere år haft mulighed for at gå på delpension. Det er en fleksibel ordning, der kan bruges til at skrue ned for arbejdstiden og op for fritiden som en glidende overgang til pension på fuld tid.

Ordningen går ud på, at man ved pensionsalderen kan få udbetalt en del af pensionen fra pensionskassen, samtidig med at man arbejder på nedsat tid og fortsat indbetaler til pensionsopsparingen.

Bevar tilknytning og udnyt ekspertisen

Medlemmerne efterspørger netop en flydende overgang fra job til pension, viser undersøgelser blandt PKA-medlemmer. De vil gerne beholde en tilknytning til deres fag og kolleger i seniortilværelsen.

Muligheden for fleksibel tilbagetrækning er en fordel for alle parter. Med stigende levealder og stigende pensionsalder kan medlemmerne få en fleksibilitet i deres arbejdsliv, der også er økonomisk mere fordelagtig.

For arbejdsgiverne kan delpension være et led i en attraktiv seniorpolitik, der kan fastholde medarbejdere i en tid med stor efterspørgsel på faggrupperne i PKA. Og endelig anbefalede også Seniortænketanken i efteråret 2019, at pensionsselskaberne bør tilbyde mere fleksible muligheder for delpension og pause i pensionen.

Alle har dog endnu ikke hørt om den gode mulighed. Derfor har pensionskassen sammen med de faglige organisationer og arbejdsgiverne sat fokus på at udbrede kendskabet til delpension.

Fællesmøder og mere opmærksomhed

I et samarbejde mellem Dansk Sygeplejeråd kreds Syddanmark, HR på Odense Universitetshospital og Odense Kommune har pensionskassen arrangeret særlige møder for at udbrede kendskabet til delpension hos både ledelse og ansatte. Alle faggrupper på regionens sygehuse blev inviteret.

Delpension var også temaet i det digitale medlemsblad ditpka.dk i juni 2019.

I 2020 planlægger vi flere møder og andre tiltag, der skal gøre endnu flere opmærksomme på muligheden for delpension.