Mere robust pension – mindre omkostninger

Pensionskassen har i 2019 foretaget store ændringer, som stabiliserer pensionerne. Samtidig faldt omkostningerne i 2019 og vil gøre det igen i 2020.

Omkostningerne sat ned igen

I 2019 kunne vi sætte den gennemsnitlige årlige betaling for administration ned fra 365 kr. til 355 kr., og i 2020 gør vi det igen. Pr. 1. januar 2020 er den årlige omkostning pr. medlem faldet til 345 kr.

Mere stabile og forudsigelige pensioner

Bestyrelsen i Pensionskassen for Farmakonomer ønsker, at medlemmerne har de bedste muligheder for at planlægge deres økonomi som pensionister; de skal kunne forudse, hvad der bliver udbetalt gennem årene på pension.

I mange år har pensionen været beregnet med en høj såkaldt omregningsrente. Det meget lave renteniveau de seneste år og udsigterne til lav vækst og faldende afkast på de finansielle markeder betyder, at pensionskassen ikke længere forventer at kunne fastholde de høje pensioner, som medlemmerne historisk har oplevet.

Omlægning af renten giver stabile udbetalinger

På generalforsamlingen i april 2019 fortalte pensionskassens formand, at bestyrelsen derfor havde besluttet at beregne pensionerne med en lavere og mere realistisk rente i løbet af 2019. Det betyder, at de forventede pensioner er blevet lavere, men pensionerne bliver også mere stabile og forudsigelige. Det er vigtigt at understrege, at nedsættelsen ikke betyder, at der er færre penge på medlemmernes pensionsordning, men at hastigheden i udbetalingen ændres. Medlemmerne får med andre ord en mindre udbetaling, lige når de går på pension – til gengæld kan købekraften med stor sandsynlighed fastholdes fremover.

Hvis pensionskassen får et højere afkast end forventet, vil det give en stigning i pensionskassens samlede formue. Pengene tilhører medlemmerne, og stigningen vil kunne udbetales som tillægspension.

Besked og rådgivning til medlemmerne

I efteråret har alle medlemmer fået brev i e-Boks om den ændrede beregning af de forventede pensioner. De yngre medlemmer fik at vide, at de ville se en forventet pension, som var lavere end hidtil, men en mere stabil og forudsigelig pension.

Bestyrelsen ved, at den nye beregning af pensionen har stor betydning for den daglige økonomi hos de medlemmer, der får udbetalt pension fra pensionskassen. Derfor har pensionisterne i udgangspunktet beholdt den høje omregningsrente. Det betyder, at deres pension ikke falder her og nu, men at den med stor sandsynlighed vil blive ved med at falde i årene fremover. Medlemmerne blev tilbudt at vælge den nye beregning med stabil udbetalingsprofil. Meget få pensionister valgte at ændre deres udbetalte pension.

Medlemmer, der er meget tæt på pensionsalderen, blev opfordret til at kontakte PKA for at få råd og vejledning.

Ud over de personlige breve, modtog alle farmakonomer en folder sammen med fagbladet Farmakonomen i november 2019. Her var der spørgsmål og svar til baggrunden for den nye beregning af pensionerne, og til hvad ændringen betyder.

Mange medlemmer, især blandt pensionister og medlemmer tæt på pensionsalderen, har ringet til PKA med spørgsmål til de nye beregninger og bekymring over ændringen. Vi ved godt, at det er kompliceret, men det er godt, at så mange medlemmer har henvendt sig og talt med PKA, så de har fået den information og forklaring, de havde brug for.