Rekordafkast til pensionerne

2019 var et år med fuld fart på investeringsmarkederne. Næsten alle typer af investeringer gav høje afkast, og det betød, at pensionskassen opnåede det største investeringsresultat i kroner og øre nogensinde.

I Pensionskassen for Farmakonomer løb det samlede investeringsresultat op i 1,3 mia. kr. I procent svarer det til et afkast på 13,4 % af investeringsporteføljen.

Det gode afkast betyder, at pensionskassen bliver endnu mere robust, så medlemmerne er sikret en god forrentning af pensionerne i både gode og mindre gode år.

I 2019 har pensionskassen fortsat arbejdet med at implementere den nye investeringsstrategi som følge af, at Pensionskassen for Farmakonomer er blevet en del af PKA-fællesskabet. Målet med den nye strategi er at opnå høje stabile afkast, der samtidig bidrager til at skabe et mere bæredygtigt samfund.

Grønt fokus giver gevinst

En del af strategien er at fokusere yderligere på investeringer i grøn energi, fx vindmølleparker og solceller, og i højere grad få integreret PKA’s klimastrategi på investeringsområdet.

Pensionskasserne i PKA-fællesskabet investerede 527 mio. kr. i 2019. i etableringen af en ny vindmøllepark i USA’s næststørste stat, Texas. Og pensionskasserne var med til at sætte fart på den grønne omstilling i Holland ved at investere samlet 2,5 mia. kr. i grønne statsobligationer. Her skal pengene blandt andet bruges til mere vedvarende energi, klimavenlig transport og klimatilpasningsprojekter.

Alt i alt har pensionskasserne nu investeret samlet over 26 mia. kr. i klimarelaterede projekter, og investeringerne i blandt andet vind- og solenergi leverer grøn strøm til mere end 3 mio. husstande. PKA’s grønne energi-investeringer har historisk givet et tocifret årligt afkast.

Det er heldigvis ikke kun os selv, der siger, at PKA er Danmarks grønneste pensionsfælleskab. PKA fik i 2019 for femte år i træk førstepladsen i WWF Verdensnaturfondens kåring af de mest klimavenlige pensionsselskaber.

Men ambitionerne stopper ikke her. I september ved FN’s klimatopmøde i New York kunne PKA sammen med resten af den danske pensionssektor og statsministeren offentliggøre en ambitiøs plan for, hvordan den grønne omstilling skal finansieres med yderligere 350 mia. kr. frem mod 2030.

Det viser en helt ny vej til at finde de nødvendige penge til den grønne omstilling, og med aftalen kan vi som pensionskasse bidrage til at indfri målsætningen i klimaloven om at reducere Danmarks CO2-aftryk med 70 % i 2030.

Pensionskassen presser også virksomheder i en grønnere retning. Gennem initiativet Climate Action 100+ lægger PKA pres på verdens største CO2-udledere til at fremlægge planer for at komme på linje med Parisaftalens målsætninger. Det sker i samarbejde med mere end 370 andre investorer, der samlet forvalter mere end 235 billioner kroner.

Det har i 2019 fået energigiganten Shell til at tage flere skridt for at imødekomme investorernes bekymringer. Blandt andet ved at sætte konkrete mål for reduktion af drivhusgasudledning. Modsat har det amerikanske energiselskab ExxonMobil ikke været villige til at gå i dialog med investorerne. Derfor har PKA ekskluderet selskabet.

Initiativet Climate Action 100+ fortsætter til 2022. Til den tid vil pensionskassen gennemgå alle de involverede selskabers forretningsplaner for, hvordan de vil komme på linje med Parisaftalens målsætninger. Hvis det ikke er tilfældet, vil de blive ekskluderet.

I de to seneste år har PKA desuden sat fokus på transportsektoren. PKA har kortlagt de største bilselskabers planer for omstilling til Parisaftalen, og PKA er gået i dialog med selskaberne om, hvordan de kan omstille deres produktion til mere klimavenlige typer af biler.

På baggrund af den dialog har PKA ekskluderet et bilselskab, og PKA er gået i kritisk dialog med yderligere fem selskaber, der er sat på observationslisten.